Onze (ver)bouwwerken zijn beëindigd, wat nu?

Het afronden van bouw- of renovatiewerken is een opluchting, maar het betekent niet dat alle verantwoordelijkheden voorbij zijn. Integendeel, er zijn enkele cruciale stappen die genomen moeten worden om alles netjes af te ronden.

1. Omgevingsloket

Omgevingsloket is dé plek waar je moet zijn om het einde van je bouwwerken door te geven. Door simpelweg naar www.omgevingsloket.be te gaan, wordt automatisch de gemeente op de hoogte gebracht. Dit is niet alleen handig voor jou, maar ook essentieel om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

2. Keuringen

Bij het beëindigen van de werken zijn er enkele keuringen nodig om ervoor te zorgen dat alles veilig en conform volgens de regelgeving is. Denk hierbij aan keuringen voor gas, elektriciteit, privé-waterafvoer (riolering), drinkwaterinstallatie en meer. Zorg er ook voor dat je aan je aannemer navraagt of de keuringen uitgevoerd zijn.

3. EPB-verslaggeving

Binnen één jaar na verhuis of ingebruikname moet de EPB-aangifte ingediend zijn. Dit is belangrijk voor de energieprestaties van je woning. Verwittig tijdig je EPB-verslaggever zodat dit proces vlot kan verlopen. Voor nieuwbouw is vaak ook een luchtdichtheidstest (blowerdoor) en/of ventilatiemeting nodig. Hoe eerder dit ingepland wordt, hoe sneller de EPB-aangifte afgerond kan worden.

4. Post-interventiedossier

Na de werken moet je je veiligheidscoördinator verwittigen. Hij of zij zal het post-interventiedossier opmaken en aan jou bezorgen. Dit dossier bevat belangrijke informatie over de veiligheid van je woning, zoals bouwplannen, materialen en installaties.

 

5. Kadaster en BTW

Binnen 30 dagen na ingebruikname of verhuis moet je het kadaster verwittigen. Vaak sturen zij zelf een formulier (aangifteformulier 43B) om in te vullen. Zo niet, dan is het jouw verantwoordelijkheid om dit tijdig te regelen. Op de website van de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën vind je meer informatie: Kadaster Aangifte

In de meeste gevallen moet ook het BTW-formulier (111/B57) ingevuld worden. Dit wordt automatisch toegestuurd nadat de vergunning is verleend. De belastingdienst zal op basis van de antwoorden bepalen of ze jouw dossier aan het einde van de werken selecteren voor verdere controle.

 

6. Borg en Adreswijziging

Bij sommige gemeentes wordt een borg gevraagd bij het begin van de werken, bijvoorbeeld voor het openbaar domein of riolering. Deze kan aan het einde van de werken teruggevraagd worden. Vergeet ook niet je adreswijziging door te geven aan de gemeente en andere instanties zoals je werkgever.

 

7. Reinigen Regenwaterput

Tijdens de werken kan er veel vuil in de regenwaterput terechtkomen. Het is aan te raden om de regenwaterput te laten reinigen voordat je deze in gebruik neemt. Zo voorkom je verstoppingen en problemen met de waterkwaliteit.

Klaar voor de Volgende Stap

Met deze stappen ben je goed op weg om je (ver)bouwproject volledig af te ronden. Het is misschien wat administratief werk, maar het zorgt ervoor dat alles netjes en conform volgens de regelgeving is.