Een bijgebouw plaatsen, op wat moet ik letten?

Een stijlvol tuinhuis, aangebouwde garage, carport of een grote poolhouse laten plaatsen? Dan moet je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor vrijstaande bijgebouwen aanvragen. Maar hoe weet je precies wanneer je welke vergunning nodig hebt en hoe dit allemaal in zijn werk gaat?

1. Heb ik wel een vergunning nodig?

In de meeste gevallen is een vergunning vereist voor een vrijstaand bijgebouw. Echter, onder specifieke voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht van toepassing zijn. 

Voorwaarden voor een vrijstelling van de vergunningsplicht: 

  • Oppervlakte : Maximaal 40m² vrijstaande bijgebouwen per woning (bestaande - Bijgebouwen meegerekend, aangebouwde niet);​​​​​​​
  • Maximale hoogte: 3,5 meter;
  • Inplanting : binnen 30 meter van de woning, minstens 3 meter van de zijtuingrens en 1 meter van de achtertuingrens of tegen een bestaande muur;
  • Locatie: Niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, 5 meter strook van waterlopen, erfdienstbaarheidszone langs grachten, afgebakende oeverzone;
  • Voorschriften: niet strijdig met lokale plannen (BPA, RUP, verkavelingsvergunningen jonger dan 15 jaar) ,lokale bouwvoorschriften en andere wetgeving (bv. lichten en zichten, erfdienstbaarheden of natuurwetgeving);
  • Bijkomende eisen gemeente: Geen aanvullende voorwaarden of verplichte vergunningen. 

Voldoet het project niet aan deze voorwaarden? Dan moet er dus een vergunning aangevraagd worden. Bij twijfel neem je best steeds contact op met de dienst Omgeving van je stad/gemeente.

2. Is een architect nodig? 

Als de werken geen vergunning vereisen, is een architect niet verplicht. Zijn de werken wel vergunningsplichtig, dan is een architect meestal nodig. 

Onder bepaalde voorwaarden zijn sommige uitbreidingen of aanbouwen aan een woning vrijgesteld van de medewerking van een architect: 

- Functie: 

  • Een dierenhok met bijhorende afrastering, duiventil of volière,
  • Veranda of constructie waarvan minimum 75% bestaat uit doorzichtig materiaal of glas of een overdekt terras of serre
  • Tuinhuisje, berging, garage of carport
  • Technische cabine

- Oppervlakte: maximale oppervlakte van 40m2 per gebouw

- Kroonlijsthoogte max 3 m en nokhoogte max 4,5 m

- Geen constructieproblemen of stabiliteitswijzigingen.

- Ook niet-gestapelde, verplaatsbare voorgemonteerde/modulaire constructies tot 50m² en 3,5m hoogte zijn vrijgesteld. 

 

3. Het aanvragen van de vergunning:

Voldoet uw project aan alle vrijstellingsvoorwaarden, dan kunt u direct met de werken beginnen. Voldoet uw project niet aan deze voorwaarden, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

De samenstelling en aanvraag van je bijgebouw hangt of van of al dan niet medewerking van een architect nodig is.

Heb je geen architect nodig, neem dan even contact op met de dienst Omgeving van je gemeente, zij zullen je graag verder helpen met je aanvraag. 

Is een architect verplicht voor je bijgebouw, dan kan hij/zij je hier zeker mee verder helpen.

Zijn er na het lezen van deze blog nog vragen of onduidelijkheden, aarzel niet ons te contacteren. We helpen je graag verder!